Pizzabakeren Regy Cup 2021
24. – 26. September

Pizzabakeren Regy Cup 2021

Alt tyder nå på at det blir Pizzabakeren Regy Cup 24-26 september 2021. Vi har dessverre ikke kommet så langt at vi kan åpne påmeldingen ennå, det er litt mer forberedelser og vurderinger enn i et vanlig år og vi vil gjerne treffe med informasjons og informasjonsinnhenting fra starten av. Så snart påmeldingen åpner blir det offentliggjort her, på facebook og og i andre kanaler.  
Les mer

Pizzabakeren Regy Cup 2020 er avlyst

Vi blir dessverre nødt til å avlyse årets turnering.   Det har lenge vært klart at lag fra Hordaland ikke ville hatt anledning til å delta. Vi har og vært nødt til å kutte alle utenomsportlige tilbud som overnatting på skole, måltider, diskotek osv. I tillegg ville begrensningen på antall personer som kan delta på et arrangement ført til at vi måtte ha redusert både antall klasser og antall lag pr klasse. Vi har i løpet av de siste dagene fått redusert antall arenaer vi kunne benyttet(noe som ville redusert antall klasser ytterligere), i tillegg til at flere lag har gitt beskjed om at de ikke ønsker å delta under de forutsetningene som ville blitt lagt for cupen.   Med bakgrunn i dette ser vi ikke noen annen…
Les mer

Oppdatering 16.august

Vi har ennå ikke kommet så langt at vi har tatt noen endelig avgjørelse når det gjelder gjennomføring av cupen i 2020. Vi håper å få en beskjed fra de lokale smittevernmyndighetene i løpet av de nærmeste dagene, og at denne vil gi oss et godt grunnlag for å ta en avgjørelse. Det vi kan si med sikkerhet, OM det skulle bli turnering, er følgende: 1. Kun lag som deltar i serien i Rogaland kan være med. 2. Det blir ingen overnatting på skole, ingen måltider i cupens regi eller andre felles sosiale tilstelninger. 3. Det vil bli maks 12 lag pr klasse. Klassene vil bli plassert på geografisk adskilte baneanlegg i nærområdet og vil ikke komme i kontakt med hverandre. Antagelig vil noen av klassene i alle…
Les mer

Antall lag i turneringen

Pga den usikre situasjonen knyttet til koronareglene vet vi ennå ikke hvor mange lag som kan delta i cupen. Hvis det skulle bli langt færre lag enn hva som er vanlig vil de tidligst påmeldte lagene i hver klasse få delta. Vi ønsker helst at lagene venter med betaling til det er endelig avklart med priser. Det har ingenting å si for deltakelse om lagene betaler ved påmelding, de vil i alle fall bli tilbudt plass i den rekkefølgen de ble påmeldt. Betaling kan ordnes når dette er avklart.
Les mer

Pizzabakeren Regy Cup 2020: Oppdatering

Her er en liten situasjonsrapport: De fleste følger sikkert godt med på hvilke regler som til enhver tid gjelder for fotballen, men for øyeblikket er det altså slik at om vi skulle arrangert turneringen i morgen ville den vært åpen kun for lag fra Rogaland Fotballkrets og tak på antall deltakere hadde vært 200. I utgangspunktet planlegges det for å åpne for arrangementer opp til 500 personer fra 1.september men den endelige avgjørelsen om dette vil ikke bli tatt før senere i sommer. For oss hadde det ikke hatt noen hensikt å avvikle en cup for 200 spillere så vi er helt avhengig av en utvidelse av dette antallet for at vi skal kunne gjennomføre. Skulle det bli økt til 500 vil vi nok kunne får til en…
Les mer

Pizzabakeren Regy Cup 2020

Vi har nå åpnet Pizzabakeren Regy Cup 2020 for påmelding. Om turneringen faktisk blir arrangert, og i hvilken form, er umulig å uttale seg sikkert om på det nåværende tidspunkt. Vi tar derfor alle forbehold når det gjelder gjennomføring og ber lag være forberedt både på at cupen kan avlyses og at tilbudene kan reduseres. Endelig avgjørelse om gjennomføring, og i hvilken form, tas medio august, med mindre klare retningslinjer fra myndighetene foreligger før den tid.
Les mer

Takk for i år og velkommen igjen neste år

Pizzabakeren Regy Cup 2019 er vel gjennomført. Vi takker alle som har vært med på å skape nok en strålende helg og håper å se så mange som mulig igjen neste år. I 2020 arrangeres cupen 25-27 september.
Les mer

Kvelds fredag

Kveldsen fredag utvides med en halvtime i hver ende. Dvs den varer fra 19.30 til 21.30.
Les mer

Kampoppsett og overnatting

Kampoppsettet er nå publisert her. Overnattingssted er publisert på lagets side for de som skal bo på skole. Kart over skoler og baner
Les mer

Statusoppdatering

Vi jobber nå med pulje- og kampoppsett. Dette blir lagt ut i uke 38. Innkvartering på skolene blir også offentliggjort da. Vi har til sammen 28 deltakende lag i Gutter 13, 32 lag i Gutter 14, 16 i Gutter 15 og 10 i Gutter 16. I jenteklassene er det 9 lag i Jenter 13, 11 i Jenter 14 og 12 lag i Jenter 15. Vi ber om at alle lag som ordner overnatting selv, men som skal spise måltider hos oss melder inn antall til hvert måltid snarest hvis det ikke allerede er gjort. Behov for spesialmat pga allergier bes også meldt inn. Mail til regycup@haugar.no. Spillere og ledere registreres på lagets sider. Hvis noen ikke får logget på vennligst ta kontakt så kan vi sende påloggingsinformasjon på…
Les mer
Meny