Turneringsinformasjon og reglement

Baner

Hovedarena for turneringen er Haugesund Idrettspark, med 5 kunstgressbaner og 1 naturgressbane(Haraldsvang).
Ellers spilles det på Sakkestad kunstgress og i Haugarhallen, på SK Nord sine to baner på Norheim og på anlegget til Stegaberg IL på Frakkagjerd.
Idrettsparken ligger i gangavstand fra Haugesund Sentrum. Klikk på overskriften for å se kart over banene.

Kampavvikling

Det spilles innledende runder fra fredag ettermiddag. Kun lokale lag(fra Nord-Rogaland) blir satt opp med kamper fredag.
Tilreisende lag starter gruppespill lørdag morgen. Alle lag må innstille seg på å være klar til kamp 08.30 lørdag.
A- og B-sluttspill spilles søndagen.
Det er viktig at lagene møter til oppsatt tid slik at programmet kan gjennomføres uten forsinkelser.
Laget som er satt opp som hjemmelag holder kampball.
Ved draktlikhet skal bortelaget spille med reservedrakter eller vester(må medbringes).

Alle lag må holde seg oppdatert om kampoppsettet fram mot turneringsstart.

Turneringsreglement

Lag som kan delta i Regy Cup:
Turneringen er forbeholdt lag som spiller på lavere nivå i seriene i Rogaland og Hordaland. Lag som spiller på øverste nivå kan ikke delta.
Lag som spiller på nivå 2 i en eldre årsklasse i serien og som deltar i eliteturneringer o.l. i egen årsklasse kan heller ikke delta.
Det deltar omtrent like mange lag fra Hordaland som fra Rogaland fotballkrets i Regy Cup. Kretsene har de siste årene hatt litt ulik inndeling i årsklasser og ulik struktur på divisjonssystemet i hver enkelt årsklasse, noe som har gjort det litt utfordrende å få til deltakelse fra noenlunde samme nivå fra de to kretsene. I 2024 gjelder reglene under for ulike årsklassene.

Følgende lag kan ikke delta i Regy Cup 2024:
Gutter 13: Lag som har spilt i 1.divisjon i løpet av sesongen(vår og/eller høst)
Jenter 13: Lag som spiller i 1.divisjon i høstsesongen

Gutter 14: Lag som har spilt i 1.divisjon i løpet av sesongen(vår og/eller høst)
Jenter 14: Lag som spiller i 1.divisjon i høstsesongen

Gutter 15: Lag som har spilt i 1.divisjon i løpet av sesongen. Lag som spiller i eventuell «spisset» 2.divisjonsavdeling i høstsesongen.
Jenter 15:  Rogaland: Lag som har spilt i 1.divisjon i løpet av sesongen. Lag som spiller i eventuell «spisset» 2.divisjonsavdeling i høstsesongen.
Hordaland: Lag som har spilt i 1.divisjon Jenter 16 i løpet av sesongen. 16-åringer kan kun delta i samsvar med reglene for overårige.

Gutter 16: Rogaland: Lag som har spilt i 1.divisjon Gutter 17 i løpet av sesongen. Lag som spiller i eventuell «spisset» 2.divisjonsavdeling i                            høstsesongen17-åringer kan kun delta i samsvar med reglene for overårige.
Hordaland: Lag som har spilt i 1.divisjon i løpet av sesongen

Jenter 17: Rogaland: Lag som spiller på øverste nivå i høstsesongen
Hordaland: Lag som har spilt i 1.divisjon Jenter 16 i løpet av sesongen

Enkeltspillere som spiller fast på øverste nivå kan som hovedregel ikke delta, men i spesielle tilfeller kan det åpnes for at disse kan spille. Det må da være fordi det er helt  nødvendig for at lag på lavere nivå skal ha nok spillere til å delta. Denne type deltakelse skal alltid tas opp med og klareres med arrangør på forhånd.

Bruk av overårige spillere:
Det er anledning å ha inntil 2 overårige spillere på banen samtidig. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel, og kan i turneringen ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere.

Et lag har i tillegg til bruk av overårige adgang til å benytte spillere som har dispensasjon på sosialmedisinske grunner gitt av kretsen innenfor den fastsatte tidsfrist før sesongstart. Eventuell dispensasjon skal vedlegges laglisten.

Kampreglement

  • Spilletiden er 2×20 minutter med 2 minutter pause.
  • Det spilles 9-er fotball i 13-årsklassene, 11-er i øvrige klasser.
  • Gult kort medfører 3 minutters utvisning
  • De 2 beste lagene i hver gruppe går til A-sluttspill. Øvrige lag går til B-sluttspill.
  • Tabellene settes opp etter 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.
  • Dersom 2 lag står likt i poeng etter innledende kamper, teller først målforskjell, så flest scorede mål og deretter innbyrdes oppgjør. Står det fortsatt likt avgjøres rekkefølgen ved myntkast.
  • Uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres ved straffesparkkonkurranse. Det spilles ikke ekstraomganger. Alle trenere og ledere plikter å sette seg inn i regelverket for straffesparkkonkurranse

Jury/Protester

Juryen for turneringen består av en representant fra SK Haugar, en representant fra dommerne og en representant fra en deltakende klubb.

Eventuelle protester skal varsles muntlig til dommeren ved kampslutt før dommer forlater baneområdet, og innleveres skriftlig til sekretariatet senest en halv time etter kampslutt.

Protestgebyr på kr. 300,- vedlegges. Dette refunderes dersom protesten blir tatt til følge. Protester på dommeravgjørelser vil bli avvist.

Spillerliste

Navn på spillere med fødselsdato og draktnr registreres på lagets sider i portalen (passord og brukernavn fås ved påmelding).
Eventuelt kan egen liste sendes regycup@haugar.no eller leveres i sekretariatet. I alle tilfeller skal liste over spillere være turneringen i hende i god tid før første kamp.

Premiering

Pokal til alle finalelag og premie til alle spillerne på finalelagene i A- og B-sluttspillet(inntil 18 spillere pr lag/16 i 13-årsklassen).