Transport

Regy Cup avvikles på baner sentralt i Haugesund og i distriktet rundt byen. Vi oppfordrer tilreisende lag å ha egen transport i den grad det lar seg gjøre. Så langt som mulig setter Regy Cup opp busser til de forskjellige banene for lag som ikke har egen transport under turneringen. Meld fra ved påmelding om laget har egen transport eller ikke.

Lag som trenger transport til banene må selv henvende seg i sekretariatet i Haugarhuset for å avtale tidspunkt.

NB! Lag som har annen overnatting enn A- og B-kort må selv ordne med transport til banene.

Vi gjør oppmerksom på at vi kun frakter spillere og ledere, ikke foreldre og tilskuere.

Meny