Transport

Regy Cup avvikles på baner sentralt i Haugesund i tillegg til baner i distriktet. Vi oppfordrer tilreisende lag å ha med egen transport(minibuss e.l.) under turneringen da det vil gjøre transport til og fra kamper i distriktet enklere.
For tilreisende lag som ikke har mulighet til å ordne med egen transport vil vi prøve å frakte dem til kamparenaer så langt det lar seg gjøre, men vår kapasitet på dette området er begrenset og lagenes logistikk vil bli langt enklere om de har egen transport.
Vi gjør oppmerksom på at vårt tilbud om transport kun gjelder spillere og ledere, ikke foreldre og tilskuere.