Transport

Regy Cup avvikles i 2021 på baner sentralt i Haugesund og på Sakkestad/Nord. Vi oppfordrer tilreisende lag å ha egen transport i den grad det lar seg gjøre, dette og av smittevernhensyn.
Lag som har behov for å bli transportert til/fra kampområdet vil få tilbud om dette.

Vi gjør oppmerksom på at vi kun frakter spillere og ledere, ikke foreldre og tilskuere.

Meny