Påmelding

Regy Cup er turneringen for lag som spiller i lavere divisjoner. Lag som spiller, eller har spilt, på øverste nivå i serien gjeldende sesong kan ikke delta.
Dette betyr at lag som har spilt 1.divisjon i vårsesongen, og som flyttes ned til 2.divisjon i høstsesongen IKKE kan delta.
Det må oppgis ved påmelding hvilket nivå laget spiller på og vi oppfordrer alle til å forholde seg til turneringens intensjon, som er å gi et tilpasset og jevnbyrdig tilbud til lagene i målgruppen.

Enkeltspillere som spiller fast på høyeste nivå kan som hovedregel heller ikke delta i Regy Cup. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra denne regelen hvis det er nødvendig for at et lavere rangert lag skal kunne stille i turneringen. Alle unntak fra denne regelen må tas opp med og avklares med arrangør på forhånd. Brudd på disse reglene medfører diskvalifikasjon.

Se for øvrig under «Turneringsinformasjon og reglement» for mer detaljer rundt deltakelse.

Meld på lag: https://regycup.cups.nu/nb/j/public/reg

Påmeldingsgebyr: kr 1750,-

Påmeldingsfrist søndag 18. august. Vi gjør oppmerksom på at turneringen kan bli fulltegnet før fristens utløp og garanterer ikke plass selv om påmeldingen kommer innen fristen. Påmelding til turneringen er bindende. Ved avbestilling etter påmeldingsfristen vil påmeldingsgebyret ikke bli betalt tilbake.