Påmelding

Turneringen er for lag som spiller i lavere divisjoner. Lag som spiller på høyeste nivå i serien kan ikke delta. Total antall lag ligger rundt 100. Det må oppgis ved påmelding hvilket nivå laget spiller på. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til turneringens intensjon, som er å gi et tilpasset og jevnbyrdig tilbud til de neste beste lagene.

Enkeltspillere som spiller fast på høyeste nivå kan heller ikke delta i Regy Cup. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra sistnevnte regel hvis det er nødvendig for at et lag skal kunne stille i turneringen. Alle unntak fra denne reglelen må tas opp med og avklares med arrangør på forhånd. Brudd på disse reglene medfører diskvalifisering.

Se for øvrig under «Turneringsinformasjon og reglement» for mer detaljer rundt deltakelse.

Meld på lag

Påmeldingsgebyr: kr 1400,-

Påmeldingsfrist mandag 22. august. Vi gjør oppmerksom på at turneringen kan bli fulltegnet før fristens utløp og garanterer ikke plass selv om påmeldingen kommer innen fristen. Påmelding til turneringen er bindende. Ved avbestilling etter påmeldingsfristen vil påmeldingsgebyret ikke bli betalt tilbake.

Meny