Påmelding

Turneringen er for lag som spiller i lavere divisjoner. Lag som spiller på høyeste nivå i serien kan ikke delta. Total antall lag ligger rundt 100. Husk å oppgi ved påmelding hvilket nivå laget spiller på. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til turneringens intensjon, som er å gi et tilpasset og jevnbyrdig tilbud til de neste beste lagene. Lag som f.eks. deltar i eliteturneringer i egen årsklasse, men spiller på nivå 2 ett år opp i serien kan ikke delta.

Enkeltspillere som spiller fast på høyeste nivå kan heller ikke delta i Regy Cup. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra sistnevnte regel, alle unntak må avklares med arrangør på forhånd. Brudd på disse reglene medfører diskvalifisering.

Det spilles 9er i 13-årsklassen og 11er i øvrige klasser.

OVERÅRIGE SPILLERE:
I tilfeller hvor et lag er avhengig av eldre spillere for å kunne stille lag i turneringen kan vi tillate bruk av to overårige(ett år eldre) spillere. Turneringen skal informeres om dette på forhånd.

Meld på lag 

Påmeldingsgebyr: kr 1400,-

Påmeldingsfrist mandag 16. august. Vi gjør oppmerksom på at turneringen kan bli fulltegnet før fristens utløp og garanterer ikke plass selv om påmeldingen kommer innen fristen. Påmelding til turneringen er bindende. Ved avbestilling etter påmeldingsfristen vil påmeldingsgebyret ikke bli betalt tilbake.

Meny