Deltagerkort

Det blir kun tilbudt C-kort(middag lørdag og søndag) i 2021

C-kort Pris
Middag Lørdag og søndag 200,-

Ved eventuell avbestilling av deltakerkort mindre enn en uke før turneringen starter, vil bare 50 % av beløpet bli refundert.

Meny