Bespisning

Middag og kvelds serveres i Haraldshallen som ligger i idrettsparken.
For 13-årslagene vil middagene i all hovedsak bli servert i Haugarhallen, da Sakkestad er hovedområdet for årsklassen.

Lagene som bor på skolene Hauge og Skåredalen spiser frokost på skolen, øvrige lag spiser også frokosten i Haraldshallen.

Frokost: 07.00-09.00
Middag: 12.30-15.30
Kvelds fredag: 20.00-21.30
Kvelds lørdag: 17.30-20.00

NB! behov for spesialmat må meldes inn ved påmelding eller senest 14 dager før turneringstart. Dette gjøres på portalen for påmelding.