Bespisning

Middag og kvelds serveres i Haraldshallen som ligger i idrettsparken.
Lagene som bor på skolene Hauge og Skåredalen spiser frokost på skolen, øvrige lag spiser også frokosten i Haraldshallen.

 

Meny