Overnatting

Overnatting skjer på skoler i nær tilknytning til banene det spilles på. Skolene Haraldsvang og Skeisvang ligger begge i gangavstand fra Haugesund Idrettspark og Haraldshallen. Fra Hauge skole tar det ca 10 minutter å gå til området. Skåredalen skole ligger 5 minutters kjøring borte. Busstider mellom Haugesund Idrettspark og Skåredalen her. Lagene som overnatter på Hauge og på Skåredalen får servert frokost på skolen. Regler vedr. opphold på skolen, utleveres ved ankomst skolen. Døgnkontinuerlig vakt på skolene. Skolene er tilgjengelige fra fredag kl. 18.00. Kart som viser skolenes beliggenhet. Alle lag må oppgi ved påmelding om de skal benytte seg av tilbudet om å overnatte på skole. Antall rom er begrenset og vi kan  dessverre ikke garantere overnatting på skole for alle lag som ønsker det. Lag som ønsker tilbud om hotellovernatting kan sende henvebdele til regycup@haugar.no.

Vi gjør oppmerksom på at doble madrasser kun tillates i klasserommene hvis det sover to personer på dem.

DEPOSITUM FOR KLASSEROM

Alle lag som overnatter på skole må betale et depositum på kr. 1000,-. For lag som rydder etter seg og får rommet godkjent av vår representant før avreise, blir depositumet tilbakebetalt innen ca. 20. oktober. Lag som har påført klasserommet skader eller reist fra rommet uten å rydde etter seg, vil ikke få depositumet tilbakebetalt. Laget er ansvarlig for evt skader de påfører rommet under oppholdet og må dekke kostnadene ved disse.

Meny