Antall lag i turneringen

Pga den usikre situasjonen knyttet til koronareglene vet vi ennå ikke hvor mange lag som kan delta i cupen. Hvis det skulle bli langt færre lag enn hva som er vanlig vil de tidligst påmeldte lagene i hver klasse få delta.
Vi ønsker helst at lagene venter med betaling til det er endelig avklart med priser. Det har ingenting å si for deltakelse om lagene betaler ved påmelding, de vil i alle fall bli tilbudt plass i den rekkefølgen de ble påmeldt. Betaling kan ordnes når dette er avklart.