Frister for betaling

Vi minner om at frist for innbetaling for deltakerkort var 1.september. Vi vil gjerne at lag som vet at denne innbetalingen blir forsinket sender oss en melding om dette så slipper vi å bruke tid på å purre.