Innbetaling av deltakerkort

Vi minner om at frist for innbetaling av kort er 7.september.
Lag som ikke får betalt kortene innen fristen bes om å sende en melding til regycup@haugar.no med informasjon om når dette forventes gjort.
Vi ber og om at disse lagene oppgir så presist som mulig antall personer som skal overnatte og spise. Dette er viktig informasjon for oss.