Kvelds fredag

Kveldsen fredag utvides med en halvtime i hver ende. Dvs den varer fra 19.30 til 21.30.