Alle klasser fulltegnet

Alle klasser er nå fullt opp, lag som står på venteliste kan få tilbud om plass i turneringen kun hvis andre lag i klassen trekker seg.

Meny