Påmelding

På grunn av koronasituasjonen og restriksjonene som følge av denne kan vi ikke garantere at Pizzabakeren Regy Cup 2020 blir gjennomført. Selv om vi får arrangere selve fotballturneringen er det ikke sikkert at vi kan tilby overnatting og matservering. På grunn av dette kan vi ikke oppgi noen pris nå for hverken lagpåmelding eller kort til deltakere, og vi ønsker heller ingen innbetalinger før dette er avklart. Deltakerkort vil maks koste kr 800,-.

Turneringen er for lag som spiller i lavere divisjoner. Total antall lag ligger rundt 100. Husk å oppgi ved påmelding hvilken divisjon og avdeling laget spiller i. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til turneringens intensjon, som er å gi et tilpasset tilbud til de neste beste lagene. Lag som f.eks. deltar i eliteturneringer i egen årsklasse, men spiller på nivå 2 ett år opp i serien kan ikke delta.

HVEM KAN DELTA I REGY-CUP?

Lag som spiller i følgende divisjoner kan delta i Regy-Cup:
Jenter 13: Rogaland 2. og 3.divisjon/Hordaland 2. og 3.divisjon
Gutter 13: Rogaland 2. og 3.divisjon/Hordaland 2. og 3.divisjon
Jenter 14: Rogaland 2. og 3.divisjon/Hordaland 2. og 3.divisjon
Gutter 14: Rogaland 2. og 3.divisjon/Hordaland 2. og 3.divisjon
Gutter 15: Rogaland 2. og 3.divisjon/Hordaland 2. og 3.divisjon
Jenter 15: Rogaland 1.divisjon (nord) og 2.divisjon/Hordaland 2.divisjon og 3.divisjon.
Gutter 16: Rogaland 1. og 2. divisjon/Hordaland 2. og 3.divisjon
Enkeltspillere som spiller fast på høyere nivå enn dette kan heller ikke delta i Regy Cup. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak fra sistnevnte regel, alle unntak må avklares med arrangør på forhånd. Brudd på disse reglene medfører diskvalifisering.

Vi ber om at alle lag forholder seg til Regy Cups intensjon, som er å gi et likeverdig tilbud til lag og spillere som ikke deltar på høyeste nivå. Det vil si at lag som for eksempel i serien spiller en årsklasse opp i 2.divisjon, men deltar på eliteturneringer i egen årsklasse ikke bør melde seg på. Lag som er usikre på divisjonstilhørighet i høstsesongen bør vente til dette er avklart før de melder seg på.

Det spilles 9er i 13-årsklassen og 11er i øvrige klasser.

OVERÅRIGE SPILLERE:
I tilfeller hvor et lag er avhengig av eldre spillere for å kunne stille lag i turneringen kan vi tillate bruk av to overårige(ett år eldre) spillere. Turneringen skal informeres om dette på forhånd.

Meld på lag 

Påmeldingsgebyr:
På grunn av koronasituasjonen kan vi ikke garantere at Pizzabakeren Regy Cup 2020 blir gjennomført. Selv om vi får arrangere turnering kan det være at vi ikke kan tilby overnatting og matservering. På grunn av dette vil det for øyeblikket ikke være anledning til å betale for deltakelse eller deltakerkort.
Påmeldingsfrist mandag 17. august. Vi gjør oppmerksom på at turneringen kan bli fulltegnet før fristens utløp og garanterer ikke plass selv om påmeldingen kommer innen fristen. Påmelding til turneringen er bindende. Ved avbestilling etter påmeldingsfristen vil påmeldingsgebyret ikke bli betalt tilbake.

Meny