Pizzabakeren Regy Cup 2020: Oppdatering

Her er en liten situasjonsrapport:

De fleste følger sikkert godt med på hvilke regler som til enhver tid gjelder for fotballen, men for øyeblikket er det altså slik at om vi skulle arrangert turneringen i morgen ville den vært åpen kun for lag fra Rogaland Fotballkrets og tak på antall deltakere hadde vært 200.
I utgangspunktet planlegges det for å åpne for arrangementer opp til 500 personer fra 1.september men den endelige avgjørelsen om dette vil ikke bli tatt før senere i sommer.
For oss hadde det ikke hatt noen hensikt å avvikle en cup for 200 spillere så vi er helt avhengig av en utvidelse av dette antallet for at vi skal kunne gjennomføre. Skulle det bli økt til 500 vil vi nok kunne får til en turnering på de øvrige premissene som ligger til grunn.
I tillegg til det totale antallet personer blir det avgjørende for oss om vi får anledning til å innkvartere lag på skoler og om vi kan servere måltider til større grupper. De to sistnevnte forholdene har vi tett dialog med smittevernkontoret om, men vi kommer ikke til å be om noen endelig avgjørelse på dette før i begynnelsen av august. Vi sikter på å å ta en endelig avgjørelse på om vi arrangerer cup den 15.august, men om det er slik at nytt regelverk er planlagt annonsert de nærmeste dagene etter den datoen vil vi nok avvente til dette er avklart.

På grunn av uklarheten rundt hvilke tjenester vi kan tilby om det blir turnering er det vanskelig for oss å si noe om pris på kortene akkurat nå, det vi kan si er at det vil ikke koste mer enn kr 800,- for ett kort.