Pizzabakeren Regy Cup 2020

Vi har nå åpnet Pizzabakeren Regy Cup 2020 for påmelding. Om turneringen faktisk blir arrangert, og i hvilken form, er umulig å uttale seg sikkert om på det nåværende tidspunkt. Vi tar derfor alle forbehold når det gjelder gjennomføring og ber lag være forberedt både på at cupen kan avlyses og at tilbudene kan reduseres.
Endelig avgjørelse om gjennomføring, og i hvilken form, tas medio august, med mindre klare retningslinjer fra myndighetene foreligger før den tid.