Pizzabakeren Regy Cup 2021 er fremdeles på sporet

Vi har fått tillatelse til å planlegge med overnatting på skolene, og alle lag som har bestilt skoleovernatting innen 10.august har fått informasjon om dette. Det vil  dessverre si at ikke alle lag som ønsker overnatting kan få tilbud om dette.
Cupen blir noe mindre i omfang enn i et normalt år, men i alle klassene som blir gjennomført er det påmeldt lag fra hele strekningen mellom Stavanger og Bergen.
Vi kommer tilbake med en oversikt over smitteverntiltak og gjennomføring av turneringen, men lagene må forberede seg på mindre sosial omgang og mingling med andre lag enn hva som er vanlig. Vi håper alle kan nå i år først og fremst gleder seg over at det i det hele tatt kan spilles cup.