Pizzabakeren Regy Cup 2022 åpnet for påmelding

Påmeldingen til årets turnering er nå åpen:
https://pizzabakerenregycup.cups.nu/