Rutebuss mellom baner

Om noen vil kjøre rutebuss til kamp så stopper Rute 202 både ved idrettsparken, Sakkestad, Nord og Skåredalen Skole.
Holdeplass for idrettsparken heter Haraldshallen, for Sakkestad Ulvøygata, for Nord Hestmyr og for Skåredalen Skåredalen Skole.

https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/alle-bussruter/202/