Skolene i Haugesund på gult nivå

Smittesituasjonen i Haugesund har dessverre forverret seg den siste tiden og alle kommunale skoler er nå på gult nivå.
Klarsignalet vi fikk for å bruke skolene til overnatting ble gitt når disse var på grønt nivå. Vi har etterlyst en klar beskjed om hva gult nivå vil si for vår bruk av skolene under cupen uten at vi så langt har mottatt dette. Det er selvsagt umulig å si noe om hvor lenge skolene forblir på gult nivå.
Selv om noe endelig svar ennå ikke har nådd oss er vi ikke særlig optimistiske basert på de signalene vi får.
Vi innser at det blir vanskelig for lag som har bestilt skoleovernatting å forholde seg til stadige svingninger i tiltaksnivå og at det er grenser for hvor lenge det går an å vente på en endelig avgjørelse om å reise eller ikke.
Vi kommer derfor til å jobbe fram til onsdag denne uken med å få avklart situasjonen. Om vi da ikke har fått en bekreftelse på at vi kan bruke skolene i en eller annen form må vi avlyse all skoleovernatting under årets cup.
Alle lag som har booket skoleovernatting får tilsendt mail ang situasjonen vi er i.