Venteliste i enkelte klasser

Det er nå slik at det begynner å nærme seg fulltegnet i noen av klassene. Hvis lag opplever å bli satt på venteliste ved påmelding håper vi de kan holde åpent for deltakelse fram til fristen går ut da det er en viss mulighet for at vi justerer på antall lag i klassene, avhengig av pågang fram mot påmeldingsfrist.